Een middag vol sprekers, discussie en inhoud
voor PR professionals en journalisten.

Een zeer
geslaagd
evenement
Wij (Smart.pr en De Perslijst) willen iedereen bedanken voor een zeer geslaagde dag. De centrale vraag van de dag was: "Wat betekenen de veranderingen op het vakgebied voor de relatie tussen PR professionals en journalisten?". We zijn ervan overtuigd dat deze dag een constructieve bijdrage heeft geleverd aan het debat.

De dag begon met een zeer interessant verhaal van journalist en onderzoeker Leendert van de Valk, die het perspectief van de journalist uiteenzette.
Daarna presenteerde Stef Gallé de onderzoeksresultaten. De presentatie en het onderzoeksrapport zijn hieronder te vinden. Na de pauze was er een boeiend debat onder leiding van dagvoorzitster Sophie Derkzen. Kay van de Linde (Press Strategies) en Peter Kee (politiek redacteur VARA) legde elkaar het vuur aan de schenen. Jaap Stronks (Johnny Wonder) legde uit hoe de dynamiek in PR verandert en hoe hiermee om te gaan en Dolf Rogmans (hoofdredacteur Villamedia / De Journalist) gaf zijn visie op wat de veranderingen betekenen voor journalistiek.
Bekijk
de filmpjes
Bekijk
de foto's
De
onderzoeks-
resutaten

Download PDF


De presentatie tijdens het event:


Hoe
zag de dag
er uit?
13:30 uur
14:00 uur
14:10 uur

14:45 uur

15:15 uur
15:45 uur


17:15 uur
Inloop
Opening door dagvoorzitter Sophie Derkzen (journalist, Vrij Nederland)
Leendert van der Valk co-auteur en mede-onderzoeker Gevaarlijk Spel
De verhouding tussen PR & voorlichting en journalistiek.
Presentatie onderzoeksresultaten Smart.pr & De Perslijst
door Stef Gallé
PAUZE
Discussie o.l.v. Sophie Derkzen
Discussiepanel Sluiting & borrel
Een
initiatief
van
Meer
info
Stef Gallé

020 - 751 66 29
 
Jeroen Goeman Borgesius

020 - 672 28 75